3M Endorsed Vehicle uddannelsen er opdelt i to dele, hver af 2 dags varighed.

 

Del 1  /  3M Endorsed Vehicle Advance:

På del 1 / Advanced gennemgår vi grundlæggende folie opbygning og de teknikker der benyttes til bilindpakning. Efterfølgende omsætter vi teori til praksis, krydret med tips og tricks.

Der er afsat masser af tid til praktisk instruktion og træning, således den enkelte elev får størst muligt udbytte af forløbet. Det er ikke nødvendigt at medbringe eget værktøj, da alle får udleveret et sæt monterings værktøj, som de efterfølgende må tage med hjem.

Del 1 afsluttes med en teoretisk prøve for dem der ønsker at fortsætte på del 2.

 

Del 2  /  3M Endorsed Vehicle Professional:

På del 2 / Professional følger vi op på den praktiske del. Den første dag bruger vi på praktisk træning, hvor instruktøren vil være til stede med råd og vejledning, tips og tricks. De elever, der føler sig klar, kan gå i gang med de første praktiske certificeringsprøver.

På anden dagen skal de sidste af de 6 praktiske prøver bestås for blive Endorsed certificeret. Alle, der består, får udleveret et certifikat.  

  

Tilmelding og nærmere info:

Wrapac@sign-service.dk eller 7589 9200 Steffen Færgemann

 

Pris:

Pris for Del 1  /  Advance  ( 2 dage )  kr. 4.850,- excl moms

Pris for Del 2  /  Professionel  ( 2 dage ) kr. 4.850,- excl moms

 

Tilmelding er bindende

Morgenkaffe og frokost er inkluderet i prisen.

Værktøj og materialer udleveres

 

Uddannelsesbevis

Efter bestået eksamen ( Del 2 ) udstedes der et personligt certifikat. Certifikatet er gældende i 3 år fra udstedelsesdatoen.

 

Tilskud / lønkompentation

Det er muligt af få tilskud / lønkompensation fra GRAKOM - de grafiske-kompetencefonde.

 

GRAKOM – De grafiske kompetencefonde

http://www.grafiske-kompetencefonde.dk/spoergsmaal-og-svar/hvilke-uddannelser-kan-stoettes/

 

 

Mødetider:

Alle dage klokken 8:30 - til ca. 15:30

 

Adresse:

Wrap Academy

Overholmvej 10

8722 Hedensted